Nasi lektorzycontent title

British School pracują tylko najlepsi pedagodzy. Prócz najwyższych kwalifikacji potwierdzonych dyplomami czołowych polskich uniwersytetów nauczyciele naszej szkoły posiadają doświadczenie zdobyte w pracy poza granicami kraju. Dzięki regularnym i intensywnym szkoleniom prowadzonym m.in. przez metodyków Oxford University Presswykładowcy British School zaliczają się do najlepszych specjalistów w kraju.

W każdej naszej szkole możesz zapytać o kwalifikacje Twojego lektora.